Physitron 2018.

Genom en större omorganisation av företag verksamma inom "avgasrening" på den europeiska marknaden öppnas dörrarna återigen för möjligheten att beställa Physitron och GOBL reservdelar, utbytes och kompletterings komponenter direkt hos Physitron AB.  Ett flertal av Physitrons "gamla" kunder  vill använda sig av denna möjlighet och detta har jag anammat. Du hittar våra kontaktuppgifter under flik " Contacts".

Prospects and sparepartlist, go to page 2 (english/swedish).

Physitron 2020.

Efterfrågan på GOBL™ Partikelfilter och oxidationskatalysatorer för dieselmotorer mellan 20 - 5000 kw fortsätter och våra produkter är fortfarande intressanta för de företag som använder sig av dieseldrivna fordon. Produkten har en enkel men effektiv funktion till små pengar. För mer info kontakta oss, se flik 3.

Die Nachfrage nach GOBL™ Partikelfiltern hält an und unsere Produkte sind nach wie vor für Unternehmen interessant, die Dieselfahrzeuge einsetzen. Das Produkt hat eine einfache, aber effektive Funktion für kleines Geld. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns, siehe Tab 3.

Demand for GOBL™ Particle filters and oxid.catalysts  for dieselengines 20-5000kw, continues and our products are still of interest to companies using diesel vehicles. The Filterproduct has a simple but effective function for small money. For more info contact us, see tab 3.

GOBL products meets the environmental regulations in the Nordic countries, Konformitätsregeln LRV in Switzerland, TRGS554 in Germany and Energy Trust savings in UK.

Physitron 2016.

Physitron AB och Eminox ltd har funnit varandra. Under 10 år har Physitron AB försett den europeiska diesel motormarknaden med system för att rena dieselavgaser från sot partiklar, koloxider, kolväten och kväveoxider. Företaget har nått internationellt erkännande genom lobbyarbete i arbetsgrupperna AKPF(VERT) i Schweiz och FAD-Diesel i Tyskland men även nationellt då främst för Transportstyrelsen.Nu har jag nått den mogna åldern av 65 år och finner det lämpligt att dra mig tilllbaks från kampen om att förbättra luft och arbetskvaliten i främst gruvor och tunnelmiljöer. Någon naturlig arvtagare finns ej som kan axla ansvaret.Det engelska företaget Eminox ltd är en mycket lämplig kandidat att axla ansvaret. Eminox ltd är en världsaktör inom dieselavgasrening för Buss och Lastbilsmotorer. Därmed har Eminox nu i Maj 2016 övertagit verksamheten i Physitron AB. Jag kommer att finnas tillgänglig det kommande året. Jag tackar alla företagets kunder för intressanta innovativa diskussioner och lösningar som vi arbetat oss fram tillsammans. Naturligtvis hade detta inte fungerat utan de fantastiska leverantörer företaget haft och fortfarande har.Samtliga kunder flyttar med till Eminox där företagets svenska representant fortsätter arbetet.  Ta emot Eminox väl, precis som Ni tagit emot mig.Jag önskar er alla lycka till och tackar för allt förtroende Ni visat mig. TACK. Nu skall jag ägna mig åt min hobby, skriva böcker såväl fackböcker om luftföroreningar i närmiljörer och hur de kan bekämpas samt en och annan roman kommer att slinka emellan.

Bjärred 20160512

Göran Blohm

Översätt den här sidan